Karty stałego klienta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA


1. Wydawcą karty i organizatorem Akcji Promocyjnej jest AFRAGA Agnieszka Ziółkowska z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 19, działająca na podstawie wpisu do CEiDG, posiadająca numer REGON 340478592 oraz NIP 8792399268. 

2. Akcja Promocyjna to program skierowany do klientów detalicznych sklepu AFRAGA, umożliwiający otrzymanie rabatu na zakupy przy spełnieniu określonych w regulaminie warunków.

3. Karta Stałego Klienta ma charakter karty rabatowej. Karty rabatowe posiadają nominały 5% lub 10%.

4. Warunkiem wydania klientowi bezpłatnie karty rabatowej o nominale 5% jest dokonanie zakupów na kwotę nie mniejszą niż 300.00 PLN (słownie: trzysta złotych) w okresie 12 kolejnych miesięcy następujących po sobie, począwszy od miesiąca dokonania pierwszego zakupu.

5. Warunkiem wydania klientowi bezpłatnie karty rabatowej o nominale 10% jest dokonanie zakupów na kwotę nie mniejszą niż 700.00 PLN (słownie: siedemset złotych) w okresie 12 kolejnych miesięcy następujących po sobie, począwszy od miesiąca dokonania pierwszego zakupu.

6. Karta uprawnia do zakupów z rabatem wskazanym na karcie rabatowej z wyłączeniem sklepu internetowego. 

7. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych .

8. Karta rabatowa jest kartą na okaziciela i każda z osób używająca karty akceptuje niniejszy regulamin.

9. Rabaty udzielane z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta nie sumują się z innymi rabatami i upustami. Z rabatowania wyłączone są towary promocyjne oraz wyprzedażowe. 

10. Posiadacz Karty dokonując zakupu z rabatem zobowiązany jest do okazania posiadanej Karty sprzedawcy przed wystawieniem faktury/paragonu sprzedaży .

11. Karty Stałego Klienta ważne są bezterminowo.

12. Karty rabatowe zniszczone lub zgubione nie podlegają wymianie na nowe. 

13. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową bankomatową lub płatniczą . 

14. Karta nie dotyczy zakupów ilości hurtowych a rabat udzielany jest tylko i wyłącznie od cen detalicznych .

15. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2017 r.

16. Regulamin dostępny jest również na stronie www.afraga.pl

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.afraga.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl